Bursa Kent Müzesi

KENT MÜZESİ
Bursa’da günlük yaşam kültürünün yüzyıllar içerisindeki değişimini görebileceğimiz müze şehir merkezinde bulunmaktadır.

Müze üç kattan oluşmaktadır. Zemin katın ilk galerisi “Uygarlıklar Kenti Bursa” adını taşımaktadır. Kronolojik bir anlatım olan bu galeride Bursa ve çevresinde oluşan ilk uygarlıklardan, Osmanlı Dönemi’ne ve Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan Bursa tarihi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. İkinci galeri ise “Çağdaş Bursa” adını taşımaktadır. Bu galeride; Cumhuriyet Dönemi’nde yeniden biçimlenen kentin günümüze kadar geçirdiği evreler anlatılmaktadır.

Birinci kattaki “Yaşam ve Kültürüyle Bursa” isimli tematik galeride Bursa’ya damgasını vurmuş isimler, kentin unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri, alışkanlıkları anlatılmaktadır.

Müzenin bodrum katında “El Sanatları Çarşısı, İpek Kenti Bursa ve Üreten Bursa” bölümleri yer almaktadır. El Sanatları Çarşısı’nda kumaşçı, arabacı, nalbant, saraç, semerci, yemenici gibi dükkanların özgün dekor ve canlandırmaları yer almaktadır.

Müzede ayrıca üç geçici sergi salonu bulunmaktadır. Bu salonlardaki sergiler farklı periyodlarla yenilenerek müze ziyaretçilerinin izlenimine sunulmaktadır.

Ayrıca, mini konferans ve film salonu olarak kullanılan 50 kişilik “Etkinlikler Salonu” ve atölyelerinin yapıldığı “Eğitim Atölyesi” bulunmaktadır

Müzemizi sanal olarak ziyaret edebilme imkanı da bulunmaktadır.
https://www.bursa.bel.tr/sanalmuze/kent-panorama/index.html

BURSA CITY MUSEUM

The museum, where we can see the change of daily life culture in the centuries in Bursa, is located in the city center.

The museum consists of three floors. The first gallery of the ground floor is named “Bursa, the City of Civilizations”. In this gallery, which is a chronological narrative, information about the history of Bursa, from the first civilizations in Bursa and its surroundings, to the Ottoman Period and the years of the War of Independence, is conveyed. The second gallery is named “Contemporary Bursa”. In this gallery; The phases of the city, which was reshaped in the Republic Period, until today are described.

In the thematic gallery “Bursa with its Life and Culture” on the 1st floor, the names that left their mark on Bursa, the forgotten or forgotten traditions and habits of the city are explained.

In the basement floor of the museum, there are “Handicrafts Bazaar, Silk City Bursa and Productive Bursa” sections. In the Handicrafts Bazaar, there are unique décor and animations of shops such as fabric shop, carter, blacksmith, saddler, saddle shop, and yemenici.

The museum also has three temporary exhibition halls. The exhibitions in these halls are renewed in different periods and presented to the museum visitors. In addition, there is an “Events Hall” for 50 people used as a mini conference and film hall and an “Education Workshop” where workshops are held.

There is also the opportunity to visit our museum virtually.

https://www.bursa.bel.tr/sanalmuze/kent-panorama/index.html

http://www.bursakentmuzesi.com/

Adres:  Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Cad. No:8, 16010 Osmangazi/Bursa
Telefon:  +90 224 716 37 90
Ziyaret  Saatleri: 09:30-17:30